So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 •  
 • CSKH: 0984.190.074
 • |
 •  
 • HOTLINE: 04.62605705
 • |
 • 0978.543.143
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Tìm kiếm sản phẩm
Máy nén khí Ally-Win
 • Máy nén khí Ally-Win AW-30DV-8

  Máy nén khí Ally-Win AW-30DV-8

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 3500
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 2950
  • Kích thước (mm): 1380 x 850 x 1160
  • Trọng lượng (Kg): 700
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-30DV-7

  Máy nén khí Ally-Win AW-30DV-7

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 3800
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 2950
  • Kích thước (mm): 1380 x 850 x 1160
  • Trọng lượng (Kg): 700
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-50D-8

  Máy nén khí Ally-Win AW-50D-8

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Công suất (HP): 50
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 5900
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 2950
  • Kích thước (mm): 1600 x 1000 x 1360
  • Trọng lượng (Kg): 1100
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-50DV-8

  Máy nén khí Ally-Win AW-50DV-8

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 6100
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 2950
  • Kích thước (mm): 1600 x 1000 x 1360
  • Trọng lượng (Kg): 1150
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-50DV-7

  Máy nén khí Ally-Win AW-50DV-7

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 6400
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 2950
  • Kích thước (mm): 1600 x 1000 x 1360
  • Trọng lượng (Kg): 1150
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-75DV-7

  Máy nén khí Ally-Win AW-75DV-7

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 10190
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 2965
  • Kích thước (mm): 2200 X 1360 X 1755
  • Trọng lượng (Kg): 2150
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-75DV-8

  Máy nén khí Ally-Win AW-75DV-8

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 9800
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 2965
  • Kích thước (mm): 2200 X 1360 X 1755
  • Trọng lượng (Kg): 2150
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-100DV-13

  Máy nén khí Ally-Win AW-100DV-13

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 9690
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 2970
  • Kích thước (mm): 2200 X 1360 X 1755
  • Trọng lượng (Kg): 2150
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-100DV-10

  Máy nén khí Ally-Win AW-100DV-10

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 11600
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 2970
  • Kích thước (mm): 2200 X 1360 X 1755
  • Trọng lượng (Kg): 2150
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-100DV-8

  Máy nén khí Ally-Win AW-100DV-8

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 13000
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 2970
  • Kích thước (mm): 2200 X 1360 X 1755
  • Trọng lượng (Kg): 2150
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-100DV-7

  Máy nén khí Ally-Win AW-100DV-7

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 13600
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 2970
  • Kích thước (mm): 2200 X 1360 X 1755
  • Trọng lượng (Kg): 2150
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-50D-7

  Máy nén khí Ally-Win AW-50D-7

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Công suất (HP): 50
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 5900
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 2950
  • Kích thước (mm): 1600 x 1000 x 1360
  • Trọng lượng (Kg): 1100
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-30D-8

  Máy nén khí Ally-Win AW-30D-8

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Công suất (HP): 30
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 3000
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 2901
  • Kích thước (mm): 1380 x 850 x 1160
  • Trọng lượng (Kg): 700
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-30D-7

  Máy nén khí Ally-Win AW-30D-7

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Công suất (HP): 30
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 3100
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 2901
  • Kích thước (mm): 1380 x 850 x 1160
  • Trọng lượng (Kg): 700
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-30M-12.5

  Máy nén khí Ally-Win AW-30M-12.5

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Công suất (HP): 30
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 2400
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 2634
  • Kích thước (mm): 900 x 1150 x 1350
  • Trọng lượng (Kg): 620
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-30M-10

  Máy nén khí Ally-Win AW-30M-10

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Công suất (HP): 30
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 2800
  • Áp lực làm việc (kg/cm2): 10
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 2951
  • Kích thước (mm): 900 x 1150 x 1350
  • Trọng lượng (Kg): 620
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-30M-8

  Máy nén khí Ally-Win AW-30M-8

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Công suất (HP): 30
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 3200
  • Áp lực làm việc (kg/cm2): 8
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 3305
  • Kích thước (mm): 900 x 1150 x 1350
  • Trọng lượng (Kg): 620
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win SCR30M-7

  Máy nén khí Ally-Win SCR30M-7

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Công suất (HP): 30
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 3300
  • Áp lực làm việc (kg/cm2): 7
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 3305
  • Kích thước (mm): 900 x 1150 x 1350
  • Trọng lượng (Kg): 620
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-25M-12.5

  Máy nén khí Ally-Win AW-25M-12.5

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Công suất (HP): 25
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 2200
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 2295
  • Kích thước (mm): 900 x 1150 x 1350
  • Trọng lượng (Kg): 580
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-25M-10

  Máy nén khí Ally-Win AW-25M-10

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Công suất (HP): 25
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 2490
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 2623
  • Kích thước (mm): 900 x 1150 x 1350
  • Trọng lượng (Kg): 580
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-25M-8

  Máy nén khí Ally-Win AW-25M-8

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Công suất (HP): 25
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 2850
  • Áp lực làm việc (kg/cm2): 8
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 2938
  • Kích thước (mm): 900 x 1150 x 1350
  • Trọng lượng (Kg): 580
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-20M-10

  Máy nén khí Ally-Win AW-20M-10

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Công suất (HP): 20
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 1800
  • Áp lực làm việc (kg/cm2): 10
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 3663
  • Kích thước (mm): 800 x 950 x 1130
  • Trọng lượng (Kg): 560
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-20M-12.5

  Máy nén khí Ally-Win AW-20M-12.5

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Công suất (HP): 20
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 1500
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 3109
  • Kích thước (mm): 800 x 950 x 1130
  • Trọng lượng (Kg): 560
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-25M-7

  Máy nén khí Ally-Win AW-25M-7

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Công suất (HP): 25
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 3000
  • Áp lực làm việc (kg/cm2): 7
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 3116
  • Kích thước (mm): 900 x 1150 x 1350
  • Trọng lượng (Kg): 580
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-20M-8

  Máy nén khí Ally-Win AW-20M-8

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Công suất (HP): 20
  • Áp lực làm việc (kg/cm2): 8
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 3663
  • Kích thước (mm): 800 x 950 x 1130
  • Trọng lượng (Kg): 560
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-20M-8

  Máy nén khí Ally-Win AW-20M-8

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Công suất (HP): 20
  • Áp lực làm việc (kg/cm2): 8
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 3663
  • Kích thước (mm): 800 x 950 x 1130
  • Trọng lượng (Kg): 560
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-20M-7

  Máy nén khí Ally-Win AW-20M-7

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Công suất (HP): 20
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 4103
  • Áp lực làm việc (kg/cm2): 7
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 4103
  • Kích thước (mm): 800 x 950 x 1130
  • Trọng lượng (Kg): 560
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-15M-12.5

  Máy nén khí Ally-Win AW-15M-12.5

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Công suất (HP): 15
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 1200
  • Áp lực làm việc (kg/cm2): 12.5
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 4958
  • Kích thước (mm): 800 x 950 x 1130
  • Trọng lượng (Kg): 500
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-15M-10

  Máy nén khí Ally-Win AW-15M-10

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Công suất (HP): 15
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 1300
  • Áp lực làm việc (kg/cm2): 10
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 5519
  • Kích thước (mm): 800 x 950 x 1130
  • Trọng lượng (Kg): 500
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-15M-8

  Máy nén khí Ally-Win AW-15M-8

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Công suất (HP): 15
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 1500
  • Áp lực làm việc (kg/cm2): 8
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 6158
  • Kích thước (mm): 800 x 950 x 1130
  • Trọng lượng (Kg): 500
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-15M-7

  Máy nén khí Ally-Win AW-15M-7

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Công suất (HP): 15
  • Lưu lượng khí (lít/ phút): 1600
  • Áp lực làm việc (kg/cm2): 7
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 6500
  • Kích thước (mm): 800 x 950 x 1130
  • Trọng lượng (Kg): 500
  • Xuất xứ: Đức
 • Máy nén khí Ally-Win AW-270I-13

  Máy nén khí Ally-Win AW-270I-13

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Ally-Win
  • Chức năng: Nén khí
  • Công suất (HP): 270
  • Áp lực làm việc (kg/cm2): 13
  • Tốc độ vòng quay (v/phút): 2972
  • Độ ồn (dB): 85
  • Kích thước (mm): 2800 x 2000 x 2460
  • Trọng lượng (Kg): 2460
  • Xuất xứ: Đức

Hiển thị từ đến trên bản ghi - Trang số trên trang