So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 •  
 • CSKH: 0984.190.074
 • |
 •  
 • HOTLINE: 04.62605705
 • |
 • 0978.543.143
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Tìm kiếm sản phẩm
Máy phát điện Domiya
 • Máy phát điện Domiya DM5000CX

  Máy phát điện Domiya DM5000CX

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 4
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Dung tích xilanh: 0.6
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Kích thước (mm): 690 x 540 x 570
  • Trọng lượng (kg): 80
 • Máy phát điện Domiya DM950DC

  Máy phát điện Domiya DM950DC

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 0.75
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Kích thước (mm): 385 x 315 x 330
 • Máy phát điện Domiya DM2500CX

  Máy phát điện Domiya DM2500CX

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 4
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Dung tích xilanh: 0.6
  • Hệ số công suất: 1800
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Kích thước (mm): 590 x 470 x 460
  • Trọng lượng (kg): 43
 • Máy phát điện Domiya DM950CX

  Máy phát điện Domiya DM950CX

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 0.75
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Dung tích xilanh: 4
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Kích thước (mm): 385 x 315 x 330
 • Máy phát điện Domiya DM1800CX

  Máy phát điện Domiya DM1800CX

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 4
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Dung tích xilanh: 0.6
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Kích thước (mm): 590 x 470 x 460
  • Trọng lượng (kg): 43
 • Máy phát điện Domiya DM1500CX

  Máy phát điện Domiya DM1500CX

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 1.7
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Dung tích xilanh: 0.4
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Kích thước (mm): 460 x 410 x 380
  • Trọng lượng (kg): 27
 • Máy phát điện Domiya DM3500CX

  Máy phát điện Domiya DM3500CX

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 4
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Dung tích xilanh: 0.6
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Kích thước (mm): 600 x 480 x 450
  • Trọng lượng (kg): 51
 • Máy phát điện Domiya DM6500CX

  Máy phát điện Domiya DM6500CX

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 4
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Dung tích xilanh: 0.6
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Kích thước (mm): 690 x 540 x 570
  • Trọng lượng (kg): 84
 • Máy phát điện Domiya DM7500CX

  Máy phát điện Domiya DM7500CX

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 4
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
 • Máy phát điện Domiya DM7500CXD

  Máy phát điện Domiya DM7500CXD

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 5.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
 • Máy phát điện Domiya DMS6500CXD

  Máy phát điện Domiya DMS6500CXD

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 5.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Dung tích xilanh: 1.1
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 690 x 540 x 570
 • Máy phát điện Domiya DMS7500CX

  Máy phát điện Domiya DMS7500CX

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 5.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 690 x 540 x 570
 • Máy phát điện Domiya DMS7500CXD

  Máy phát điện Domiya DMS7500CXD

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 5.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Dung tích xilanh: 1.1
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 690 x 540 x 570
 • Máy phát điện Domiya DMS6500CX

  Máy phát điện Domiya DMS6500CX

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 5.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Dung tích xilanh: 1.1
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 690 x 540 x 570
 • Máy phát điện Domiya Boride BRS6500

  Máy phát điện Domiya Boride BRS6500

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
 • Máy phát điện Domiya Boride BR2500E

  Máy phát điện Domiya Boride BR2500E

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
 • Máy phát điện Domiya Boride BR3500

  Máy phát điện Domiya Boride BR3500

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
 • Máy phát điện Domiya Boride BRS7500

  Máy phát điện Domiya Boride BRS7500

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
 • Máy phát điện Domiya Boride BR3500E

  Máy phát điện Domiya Boride BR3500E

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
 • Máy phát điện Domiya DM10000CXD

  Máy phát điện Domiya DM10000CXD

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
 • Máy phát điện Domiya YM1700CX

  Máy phát điện Domiya YM1700CX

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 1.2
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 460 x 410 x 380
 • Máy phát điện Domiya Boride BR2500

  Máy phát điện Domiya Boride BR2500

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
 • Máy phát điện Domiya Boride BR6500

  Máy phát điện Domiya Boride BR6500

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
 • Máy phát điện Domiya YM2700CX

  Máy phát điện Domiya YM2700CX

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 2.2
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Dung tích xilanh: 0.6
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
 • Máy phát điện Domiya YM4700CX

  Máy phát điện Domiya YM4700CX

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 2.8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Dung tích xilanh: 0.6
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
 • Máy phát điện Domiya Boride BR1500

  Máy phát điện Domiya Boride BR1500

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
 • Máy phát điện Domiya Boride BR7500

  Máy phát điện Domiya Boride BR7500

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
 • Máy phát điện Domiya DMS1000CXD

  Máy phát điện Domiya DMS1000CXD

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 5.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Dung tích xilanh: 1.1
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
 • Máy phát điện Domiya EC1500DC

  Máy phát điện Domiya EC1500DC

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 5.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Dung tích xilanh: 0.4
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 465 x 410 x 370
 • Máy phát điện Domiya EC7000CXD

  Máy phát điện Domiya EC7000CXD

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 5.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Dung tích xilanh: 1.1
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 810 x 585 x 580
 • Máy phát điện Domiya EC3500CXD

  Máy phát điện Domiya EC3500CXD

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 2.8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Dung tích xilanh: 0.6
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 660 x 490 x 470
 • Máy phát điện Domiya SH7000DX

  Máy phát điện Domiya SH7000DX

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 2.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Dung tích xilanh: 0.6
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 695 x 530 x 520
 • Máy phát điện Domiya MS7500CXD

  Máy phát điện Domiya MS7500CXD

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 5.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Dung tích xilanh: 1.1
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 710 x 545 x 58
 • Máy phát điện Domiya MS3000CX

  Máy phát điện Domiya MS3000CX

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 2.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Dung tích xilanh: 0.6
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 585 x 455 x 470
 • Máy phát điện Domiya MS1500DC

  Máy phát điện Domiya MS1500DC

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 1.2
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Dung tích xilanh: 0.6
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 465 x 410 x 370
 • Máy phát điện Domiya SH1500DX

  Máy phát điện Domiya SH1500DX

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 1.2
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Dung tích xilanh: 0.4
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 480 x 360 x 380
 • Máy phát điện Domiya SH2900DX

  Máy phát điện Domiya SH2900DX

  GIÁ: 12.000.000 đ

  • Hãng sản xuất: Domiya
  • Công suất liên tục (KVA): 2
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Dung tích xilanh: 0.6
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 620 x 430 x 530

Hiển thị từ đến trên bản ghi - Trang số trên trang