So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 •  
 • CSKH: 0984.190.074
 • |
 •  
 • HOTLINE: 04.62605705
 • |
 • 0978.543.143
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Tìm kiếm sản phẩm
Máy phát điện FIRMAN
 • Máy phát điện FIRMAN SPG3800E1

  Máy phát điện FIRMAN SPG3800E1

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 3.5
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 73
 • Máy phát điện FIRMAN FPG7800F1

  Máy phát điện FIRMAN FPG7800F1

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 5.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 705×540×580
 • Máy phát điện Firman FPG1200

  Máy phát điện Firman FPG1200

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 1.1
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1.0
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 27.5
 • Máy phát điện Firman SPS5500

  Máy phát điện Firman SPS5500

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 5.5
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 110
 • Máy phát điện Firman SPS3500

  Máy phát điện Firman SPS3500

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 3.5
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1.0
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 80
 • Máy phát điện Firman FPG2800

  Máy phát điện Firman FPG2800

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 2.4
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1.0
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 43.8
 • Máy phát điện Firman SPG4700E2

  Máy phát điện Firman SPG4700E2

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 4.5
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1.0
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 90
 • Máy phát điện Firman FPG2800E2

  Máy phát điện Firman FPG2800E2

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 2.4
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1.0
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 53
 • Máy phát điện Firman SPS2500

  Máy phát điện Firman SPS2500

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 2.5
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1.0
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 60
 • Máy phát điện Firman SPS1200

  Máy phát điện Firman SPS1200

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 1.1
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1.0
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 30
 • Máy phát điện Firman FPG1500

  Máy phát điện Firman FPG1500

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 1.2
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1.0
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 28
 • Máy phát điện Firman FPG4800M

  Máy phát điện Firman FPG4800M

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 3.4
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 72.2
 • Máy phát điện Firman FPG4800E2

  Máy phát điện Firman FPG4800E2

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 3.4
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Trọng lượng (kg): 80.7
 • Máy phát điện Firman FPG4800E1

  Máy phát điện Firman FPG4800E1

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 3.4
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Trọng lượng (kg): 72
 • Máy phát điện Firman FPG3800

  Máy phát điện Firman FPG3800

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 3.1
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1.0
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 47.2
 • Máy phát điện Firman FPG4800

  Máy phát điện Firman FPG4800

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 3.4
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1.0
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 65.59
 • Máy phát điện Firman FPG3800E2

  Máy phát điện Firman FPG3800E2

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 3.1
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1.0
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Trọng lượng (kg): 56
 • Máy phát điện Firman FPG3800M

  Máy phát điện Firman FPG3800M

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 3.1
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1.0
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 51.8
 • Máy phát điện Firman SPS1000

  Máy phát điện Firman SPS1000

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 1
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 24
 • Máy phát điện FIRMAN SPG1500L

  Máy phát điện FIRMAN SPG1500L

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 1.2
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 25
 • Máy phát điện FIRMAN SPG1800

  Máy phát điện FIRMAN SPG1800

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 2.1
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 41
 • Máy phát điện FIRMAN SPG2500C

  Máy phát điện FIRMAN SPG2500C

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 2.5
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 39
 • Máy phát điện FIRMAN SPG5000

  Máy phát điện FIRMAN SPG5000

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Trọng lượng (kg): 73
 • Máy phát điện FIRMAN SPG5000E2

  Máy phát điện FIRMAN SPG5000E2

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Trọng lượng (kg): 91.4
 • Máy phát điện FIRMAN SPG6500

  Máy phát điện FIRMAN SPG6500

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 6.5
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Trọng lượng (kg): 80.3
 • Máy phát điện FIRMAN SPG1500

  Máy phát điện FIRMAN SPG1500

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 1.2
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 26.5
 • Máy phát điện FIRMAN SPG1500B

  Máy phát điện FIRMAN SPG1500B

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 1.2
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 27.5
 • Máy phát điện Firman SPG4700

  Máy phát điện Firman SPG4700

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 4.5
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1.0
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 75
 • Máy phát điện FIRMAN SPG8500E1

  Máy phát điện FIRMAN SPG8500E1

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 7.2
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Trọng lượng (kg): 97
 • Máy phát điện FIRMAN SPG8500E2

  Máy phát điện FIRMAN SPG8500E2

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 7.2
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Trọng lượng (kg): 103
 • Máy phát điện FIRMAN SPG1700

  Máy phát điện FIRMAN SPG1700

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 1.7
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 38.5
 • Máy phát điện FIRMAN SPG5000E1

  Máy phát điện FIRMAN SPG5000E1

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 5
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Trọng lượng (kg): 82.5
 • Máy phát điện FIRMAN SPG1200

  Máy phát điện FIRMAN SPG1200

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Đầu phát: 380V
  • Công suất liên tục (KVA): 1.1
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 26
 • Máy phát điện FIRMAN SPG2700

  Máy phát điện FIRMAN SPG2700

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 2.6
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 41.5
 • Máy phát điện Firman SPG4700M

  Máy phát điện Firman SPG4700M

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 4.5
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1.0
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 80
 • Máy phát điện FIRMAN SPG2700M

  Máy phát điện FIRMAN SPG2700M

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 2.6
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Trọng lượng (kg): 47.5
 • Máy phát điện FIRMAN SPG8500

  Máy phát điện FIRMAN SPG8500

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 7.2
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Trọng lượng (kg): 89
 • Máy phát điện FIRMAN FPG7800E1

  Máy phát điện FIRMAN FPG7800E1

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 5.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 230V
  • Hệ số công suất: 1.0
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 705×540×580
  • Trọng lượng (kg): 90
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện FIRMAN SPG1200B 1.05/0.9 KVA

  Máy phát điện FIRMAN SPG1200B 1.05/0.9 KVA

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Động cơ: Mitsubishi
  • Đầu phát: FIRMAN
  • Công suất liên tục (KVA): 1.05
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 pha - 3 dây
  • Điện áp: 230V
  • Dung tích xilanh: 87 cc
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Điện thế đơn(50Hz): 220V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 460x355x360
  • Trọng lượng (kg): 24.5
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện FIRMAN-MITSUBISHI FPG5900M

  Máy phát điện FIRMAN-MITSUBISHI FPG5900M

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Động cơ: Mitsubishi
  • Công suất liên tục (KVA): 5.7
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 230V
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 740x550x612
  • Trọng lượng (kg): 85
 • Máy phát điện FIRMAN SPG3000

  Máy phát điện FIRMAN SPG3000

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 2.8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 605×440×460
 • Máy phát điện FIRMAN FPG2910

  Máy phát điện FIRMAN FPG2910

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Động cơ: Mitsubishi
  • Đầu phát: HITACHI
  • Công suất liên tục (KVA): 2.4
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Số pha: 1 pha - 3 dây
  • Dung tích xilanh: 0.163
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 615x460x515
  • Trọng lượng (kg): 47
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện FIRMAN SPG6500E1

  Máy phát điện FIRMAN SPG6500E1

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 5.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 700×525×560
 • Máy phát điện Firman SPG1200B

  Máy phát điện Firman SPG1200B

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 1.2
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 460x355x360
 • Máy phát điện FIRMAN SPG2500E1

  Máy phát điện FIRMAN SPG2500E1

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 2.2
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 605x460x460
 • Máy phát điện FIRMAN FPG2800E1

  Máy phát điện FIRMAN FPG2800E1

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 2.2
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 625x485x460
  • Trọng lượng (kg): 50
 • Máy phát điện Firman SPG1200B 1.1kw

  Máy phát điện Firman SPG1200B 1.1kw

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 1.1
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 460×355×360
  • Trọng lượng (kg): 24.5
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện FIRMAN SPG3000E1

  Máy phát điện FIRMAN SPG3000E1

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Đầu phát: Từ trường quay, tự kích từ, 2 cực
  • Công suất liên tục (KVA): 2.8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 605×440×460
 • Máy phát điện FIRMAN SPG2500

  Máy phát điện FIRMAN SPG2500

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 2.2
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 605x440x460
 • Máy phát điện FIRMAN SPG6500E2

  Máy phát điện FIRMAN SPG6500E2

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 6.5
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Trọng lượng (kg): 95
 • Máy phát điện FIRMAN FPG5910

  Máy phát điện FIRMAN FPG5910

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Động cơ: Mitsubishi
  • Công suất liên tục (KVA): 5.7
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Số pha: 1 pha - 3 dây
  • Điện áp: 230V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 740 x 550 x 612
  • Trọng lượng (kg): 85
 • Máy phát điện FIRMAN FPG3800E1

  Máy phát điện FIRMAN FPG3800E1

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Firman
  • Công suất liên tục (KVA): 2.8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 625×485×460

Hiển thị từ đến trên bản ghi - Trang số trên trang