So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 •  
 • CSKH: 0984.190.074
 • |
 •  
 • HOTLINE: 04.62605705
 • |
 • 0978.543.143
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Tìm kiếm sản phẩm
Máy phát điện KAMA
 • Máy phát điện KAMA KGE4600X

  Máy phát điện KAMA KGE4600X

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Đầu phát: KG270
  • Công suất liên tục (KVA): 4.25
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Kích thước (mm): 680x510x540
  • Trọng lượng (kg): 83
 • Máy phát điện KAMA KGE4600E

  Máy phát điện KAMA KGE4600E

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Đầu phát: KG270
  • Công suất liên tục (KVA): 4.4
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Kích thước (mm): 680x510x540
  • Trọng lượng (kg): 89
 • Máy phát điện KAMA KGE5600X

  Máy phát điện KAMA KGE5600X

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 4.4
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Kích thước (mm): 680x510x540
  • Trọng lượng (kg): 83
 • Máy phát điện KAMA KGE5600E

  Máy phát điện KAMA KGE5600E

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 5
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Kích thước (mm): 680x510x540
  • Trọng lượng (kg): 89
 • Máy phát điện KAMA KGE6600X

  Máy phát điện KAMA KGE6600X

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 5.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Kích thước (mm): 680x510x540
  • Trọng lượng (kg): 83
 • Máy phát điện KAMA KGE6600E

  Máy phát điện KAMA KGE6600E

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 6
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Kích thước (mm): 680x510x540
  • Trọng lượng (kg): 89
 • Máy phát điện KAMA KDE-7500MT3

  Máy phát điện KAMA KDE-7500MT3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 6
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 3 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ số công suất: 0.8
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 910x530x740
  • Trọng lượng (kg): 165
 • Máy phát điện KAMA KCE-2600X

  Máy phát điện KAMA KCE-2600X

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 2.2
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 590 x 430 x 430
  • Trọng lượng (kg): 35
 • Máy phát điện KAMA KCE-6600E3

  Máy phát điện KAMA KCE-6600E3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 6
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 680x510x530
 • Máy phát điện KAMA KCE-6600X3

  Máy phát điện KAMA KCE-6600X3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 6
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 680x510x530
  • Trọng lượng (kg): 83
 • Máy phát điện KAMA KDE-7800EW

  Máy phát điện KAMA KDE-7800EW

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 5.5
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 720x495x650
  • Trọng lượng (kg): 105
 • Máy phát điện KAMA KCE-4600E3

  Máy phát điện KAMA KCE-4600E3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 4.4
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 680x510x540
  • Trọng lượng (kg): 89
 • Máy phát điện KAMA KCE-3600X

  Máy phát điện KAMA KCE-3600X

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 2.9
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 590 x 430 x 430
  • Trọng lượng (kg): 40
 • Máy phát điện KAMA KCE-4600X3

  Máy phát điện KAMA KCE-4600X3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 4.4
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 680x510x540
  • Trọng lượng (kg): 83
 • Máy phát điện KAMA KGE 10E

  Máy phát điện KAMA KGE 10E

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 8.8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ số công suất: 0.8
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Kích thước (mm): 935x570x715
  • Trọng lượng (kg): 150
 • Máy phát điện KAMA KGE 6600E3

  Máy phát điện KAMA KGE 6600E3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 6
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 680x510x540
  • Trọng lượng (kg): 89
 • Máy phát điện KAMA KDE 5500X

  Máy phát điện KAMA KDE 5500X

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 4.25
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Kích thước (mm): 720x492x650
  • Trọng lượng (kg): 100
 • Máy phát điện KAMA KDE 5500E3

  Máy phát điện KAMA KDE 5500E3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 5
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ số công suất: 0.8
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Kích thước (mm): 720x492x650
  • Trọng lượng (kg): 100
 • Máy phát điện KAMA KGE 10EM

  Máy phát điện KAMA KGE 10EM

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 8.8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ số công suất: 0.8
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Kích thước (mm): 935x570x715
  • Trọng lượng (kg): 150
 • Máy phát điện KAMA KGE 10E3

  Máy phát điện KAMA KGE 10E3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 9.6
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ số công suất: 0.8
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Kích thước (mm): 935x570x715
  • Trọng lượng (kg): 150
 • Máy phát điện KAMA KGE 10E3M

  Máy phát điện KAMA KGE 10E3M

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 9.6
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ số công suất: 0.8
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Kích thước (mm): 935x570x715
  • Trọng lượng (kg): 150
 • Máy phát điện KAMA KGE 12EM

  Máy phát điện KAMA KGE 12EM

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 11
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ số công suất: 0.8
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Kích thước (mm): 935x570x715
  • Trọng lượng (kg): 150
 • Máy phát điện KAMA KDE 5500E

  Máy phát điện KAMA KDE 5500E

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 5
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Kích thước (mm): 720x492x650
  • Trọng lượng (kg): 100
 • Máy phát điện KAMA KDE 2500X

  Máy phát điện KAMA KDE 2500X

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 1.7
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Kích thước (mm): 575x400x530
  • Trọng lượng (kg): 53
 • Máy phát điện KAMA KDE 3500X

  Máy phát điện KAMA KDE 3500X

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 2.8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Kích thước (mm): 640x480x530
  • Trọng lượng (kg): 65
 • Máy phát điện KAMA KDE 5500X3

  Máy phát điện KAMA KDE 5500X3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 4.25
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ số công suất: 0.8
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Kích thước (mm): 720x492x650
  • Trọng lượng (kg): 100
 • Máy phát điện KAMA KDE 5500T3

  Máy phát điện KAMA KDE 5500T3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 5
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 3 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ số công suất: 0.8
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Kích thước (mm): 910x530x740
  • Trọng lượng (kg): 165
 • Máy phát điện KAMA KDE 8500T

  Máy phát điện KAMA KDE 8500T

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 7.5
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 850x520x740
  • Trọng lượng (kg): 185
 • Máy phát điện KAMA KDE 8500E3

  Máy phát điện KAMA KDE 8500E3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 7.5
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 3 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 720x492x650
  • Trọng lượng (kg): 125
 • Máy phát điện KAMA KDE10E

  Máy phát điện KAMA KDE10E

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 9
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 900x600x810
  • Trọng lượng (kg): 208
 • Máy phát điện KAMA KDE 8500E

  Máy phát điện KAMA KDE 8500E

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 7.5
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 720x492x650
  • Trọng lượng (kg): 125
 • Máy phát điện KAMA KDE 6500E3

  Máy phát điện KAMA KDE 6500E3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 5.5
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 3 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 720x492x650
  • Trọng lượng (kg): 100
 • Máy phát điện KAMA KDE 6500X3

  Máy phát điện KAMA KDE 6500X3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 3 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 720x492x650
  • Trọng lượng (kg): 100
 • Máy phát điện KAMA KDE10E3

  Máy phát điện KAMA KDE10E3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 9
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ số công suất: 0.8
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 900x600x810
  • Trọng lượng (kg): 208
 • Máy phát điện KAMA KDE 6500E

  Máy phát điện KAMA KDE 6500E

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 5.5
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 720x492x650
  • Trọng lượng (kg): 100
 • Máy phát điện KAMA KDE 6500X

  Máy phát điện KAMA KDE 6500X

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 720x492x650
  • Trọng lượng (kg): 100
 • Máy phát điện KAMA KDE-7500ME3

  Máy phát điện KAMA KDE-7500ME3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 6
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 720x492x650
  • Trọng lượng (kg): 100
 • Máy phát điện KAMA KDE-7500MT

  Máy phát điện KAMA KDE-7500MT

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 6
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 910x530x740
  • Trọng lượng (kg): 165
 • Máy phát điện KAMA KDE-7500ME

  Máy phát điện KAMA KDE-7500ME

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 6
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 720x492x650
  • Trọng lượng (kg): 100
 • Máy phát điện KAMA KDE12E3

  Máy phát điện KAMA KDE12E3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 10.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ số công suất: 0.8
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 900x600x810
  • Trọng lượng (kg): 208
 • Máy phát điện KAMA KDE 8500T3

  Máy phát điện KAMA KDE 8500T3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 7.5
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 850x520x740
  • Trọng lượng (kg): 185
 • Máy phát điện KAMA KGE 5600X3

  Máy phát điện KAMA KGE 5600X3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 4.4
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Kích thước (mm): 680x510x540
  • Trọng lượng (kg): 83
 • Máy phát điện KAMA KGE 6600X3

  Máy phát điện KAMA KGE 6600X3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 5.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Kích thước (mm): 680x510x540
  • Trọng lượng (kg): 83
 • Máy phát điện KAMA KGE 5600E3

  Máy phát điện KAMA KGE 5600E3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 5
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Kích thước (mm): 680x510x540
  • Trọng lượng (kg): 89
 • Máy phát điện KAMA KGE 4600E3

  Máy phát điện KAMA KGE 4600E3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 4.4
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Kích thước (mm): 680x510x540
  • Trọng lượng (kg): 89
 • Máy phát điện KAMA KGE 4600X3

  Máy phát điện KAMA KGE 4600X3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Đầu phát: KG270
  • Công suất liên tục (KVA): 4.25
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Kích thước (mm): 680x510x540
  • Trọng lượng (kg): 83
 • Máy phát điện KAMA IG 1000

  Máy phát điện KAMA IG 1000

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 1
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 5500
  • Điện áp: 115/230V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 460 x 248 x 395 mm
  • Trọng lượng (kg): 14
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện KAMA KDE-3500T

  Máy phát điện KAMA KDE-3500T

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 2.8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 230V
  • Dung tích xilanh: 0.296
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện KAMA KDE 10T3N

  Máy phát điện KAMA KDE 10T3N

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 9.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện KAMA KDE 11SS

  Máy phát điện KAMA KDE 11SS

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 8.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 1570 x 780 x 1050
  • Trọng lượng (kg): 675
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện KAMA KDE 6500T3

  Máy phát điện KAMA KDE 6500T3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 720x492x655
  • Trọng lượng (kg): 165
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện KAMA KGE 12E3M

  Máy phát điện KAMA KGE 12E3M

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 12
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ số công suất: 0.8
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Kích thước (mm): 935x570x715
  • Trọng lượng (kg): 150
 • Máy phát điện KAMA KGE 2600X

  Máy phát điện KAMA KGE 2600X

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 1.7
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy phát điện KAMA KDE 6700TA

  Máy phát điện KAMA KDE 6700TA

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 5.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Điện thế đơn(50Hz): 112 / 220V
  • Điện thế kép(50Hz): 112 / 220V
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Kích thước (mm): 915 x 547 x 742 mm
  • Trọng lượng (kg): 462.9
 • Máy phát điện KAMA 2500X

  Máy phát điện KAMA 2500X

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 2.2
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 590 x 430 x 430 mm
  • Trọng lượng (kg): 462.29
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện Kama KDE-15T3

  Máy phát điện Kama KDE-15T3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 14
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 3 Pha
  • Dung tích xilanh: 38
  • Hệ số công suất: 0.8
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 1270 x 830 x 940
  • Trọng lượng (kg): 455
  • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Máy phát điện KAMA KDE 12E3

  Máy phát điện KAMA KDE 12E3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 10.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ số công suất: 1.0
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 910 x 785 x 710 mm
  • Trọng lượng (kg): 1579.29
 • Máy phát điện KAMA KDE 10T3

  Máy phát điện KAMA KDE 10T3

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 10
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 3 Pha
  • Điện áp: 230/400V
  • Hệ số công suất: 0.8
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 1180*610*830
  • Trọng lượng (kg): 272
  • Xuất xứ: Đang cập nhật
 • Máy phát điện Kama KDE-5500T

  Máy phát điện Kama KDE-5500T

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 4.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ số công suất: 1.0
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 910 x 530 x 740mm
  • Trọng lượng (kg): 177
 • Máy phát điện Kama KDE6500T1

  Máy phát điện Kama KDE6500T1

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Kama
  • Động cơ: Kama
  • Công suất liên tục (KVA): 4.5
  • Tần số(Hz): Đang cập nhật
  • Dung tích xilanh: 0.418
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 910 x 520 x 740
  • Trọng lượng (kg): 171
  • Xuất xứ: Đang cập nhật

Hiển thị từ1 đến60 trên133 bản ghi - Trang số1 trên3 trang