So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 •  
 • CSKH: 0984.190.074
 • |
 •  
 • HOTLINE: 04.62605705
 • |
 • 0978.543.143
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Tìm kiếm sản phẩm
Máy phát điện Omega
 • Máy phát điện Omega GA4S

  Máy phát điện Omega GA4S

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Levis Manufacturer
  • Động cơ: Omega
  • Đầu phát: HITACHI
  • Công suất liên tục (KVA): 4
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 pha - 2 dây
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống kích từ: Nam châm vĩnh cửu, hệ thống AVR
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 970x700x850
  • Trọng lượng (kg): 195
  • Xuất xứ: Việt Nam
 • Máy phát điện Omega GA7S

  Máy phát điện Omega GA7S

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Levis Manufacturer
  • Động cơ: Omega
  • Đầu phát: S20W-110/B
  • Công suất liên tục (KVA): 7
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 pha - 2 dây
  • Hệ số công suất: 1.0
  • Hệ thống kích từ: Nam châm vĩnh cửu, hệ thống AVR
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 1300x780x900
  • Trọng lượng (kg): 345
  • Xuất xứ: Việt Nam
 • Máy phát điện Omega GA3S

  Máy phát điện Omega GA3S

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Levis Manufacturer
  • Động cơ: Omega
  • Đầu phát: STAMFORD
  • Công suất liên tục (KVA): 3
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 pha - 2 dây
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống kích từ: Nam châm vĩnh cửu, hệ thống AVR
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 8500x500x650
  • Trọng lượng (kg): 175
  • Xuất xứ: Việt Nam
 • Máy phát điện Omega GD10-M

  Máy phát điện Omega GD10-M

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Levis Manufacturer
  • Động cơ: Omega
  • Đầu phát: S20FS-130/A
  • Công suất liên tục (KVA): 10
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 1500
  • Số pha: 1 pha - 2 dây
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống kích từ: Nam châm vĩnh cửu, hệ thống AVR
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 1750x700x1000
  • Trọng lượng (kg): 475
  • Xuất xứ: Việt Nam
 • Máy phát điện Omega GD30-M

  Máy phát điện Omega GD30-M

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Levis Manufacturer
  • Động cơ: Omega
  • Đầu phát: OM-25
  • Công suất liên tục (KVA): 25
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 1500
  • Số pha: 1 pha - 2 dây
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống kích từ: Nam châm vĩnh cửu, hệ thống AVR
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 2100x900x1300
  • Trọng lượng (kg): 755
  • Xuất xứ: Việt Nam
 • Máy phát điện Omega GA8S

  Máy phát điện Omega GA8S

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Levis Manufacturer
  • Động cơ: Omega
  • Đầu phát: SAWAFUJI
  • Công suất liên tục (KVA): 8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 pha - 2 dây
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống kích từ: Nam châm vĩnh cửu, hệ thống AVR
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 1400x780x900
  • Trọng lượng (kg): 345
  • Xuất xứ: Việt Nam
 • Máy phát điện Omega GD18-M

  Máy phát điện Omega GD18-M

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Levis Manufacturer
  • Động cơ: Omega
  • Đầu phát: OM-18
  • Công suất liên tục (KVA): 18
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 1500
  • Số pha: 1 pha - 2 dây
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống kích từ: Nam châm vĩnh cửu, hệ thống AVR
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 1750x700x1000
  • Trọng lượng (kg): 545
  • Xuất xứ: Việt Nam
 • Máy phát điện Omega GA5S

  Máy phát điện Omega GA5S

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Levis Manufacturer
  • Động cơ: Omega
  • Đầu phát: HITACHI
  • Công suất liên tục (KVA): 5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 pha - 2 dây
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống kích từ: Nam châm vĩnh cửu, hệ thống AVR
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 9700x700x850
  • Trọng lượng (kg): 195
  • Xuất xứ: Việt Nam
 • Máy phát điện Omega GA10S

  Máy phát điện Omega GA10S

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Levis Manufacturer
  • Động cơ: Omega
  • Đầu phát: S20FS-130/A
  • Công suất liên tục (KVA): 10
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 pha - 2 dây
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống kích từ: Nam châm vĩnh cửu, hệ thống AVR
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 1450x780x920
  • Trọng lượng (kg): 365
  • Xuất xứ: Việt Nam
 • Máy phát điện Omega GD25-M

  Máy phát điện Omega GD25-M

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Levis Manufacturer
  • Động cơ: Omega
  • Đầu phát: OM-25
  • Công suất liên tục (KVA): 25
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 1500
  • Số pha: 1 pha - 2 dây
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống kích từ: Nam châm vĩnh cửu, hệ thống AVR
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 2100x900x1300
  • Trọng lượng (kg): 615
  • Xuất xứ: Việt Nam
 • Máy phát điện Omega GD12-M

  Máy phát điện Omega GD12-M

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Levis Manufacturer
  • Động cơ: Omega
  • Đầu phát: OM-12
  • Công suất liên tục (KVA): 12
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 1500
  • Số pha: 1 pha - 2 dây
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống kích từ: Nam châm vĩnh cửu, hệ thống AVR
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 1750x700x1000
  • Trọng lượng (kg): 545
  • Xuất xứ: Việt Nam
 • Máy phát điện Omega GD8-M

  Máy phát điện Omega GD8-M

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Levis Manufacturer
  • Động cơ: Omega
  • Đầu phát: SAWAFUJI
  • Công suất liên tục (KVA): 8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 1500
  • Số pha: 1 pha - 2 dây
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống kích từ: Nam châm vĩnh cửu, hệ thống AVR
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 1650x700x950
  • Trọng lượng (kg): 427
  • Xuất xứ: Việt Nam
 • Máy phát điện Omega OMP 25

  Máy phát điện Omega OMP 25

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Omega
  • Động cơ: Perkins
  • Công suất liên tục (KVA): 25
  • Đầu phát: Omega
  • Hệ số công suất: 0.9
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Trọng lượng (kg): 800
  • Kích thước (mm): 1770x714x1368
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Xuất xứ: Đang cập nhật
 • Máy phát điện Omega OMP11

  Máy phát điện Omega OMP11

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Levis Manufacturer
  • Động cơ: Perkins
  • Công suất liên tục (KVA): 11
  • Đầu phát: ECO3-1LN/4
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 1500
  • Số pha: 3 pha - 4 dây
  • Hệ thống kích từ: Nam châm vĩnh cửu, hệ thống AVR
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Trọng lượng (kg): 427
  • Kích thước (mm): 1650x700x950
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Xuất xứ: Việt Nam
 • Máy phát điện Omega GD15

  Máy phát điện Omega GD15

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Levis Manufacturer
  • Động cơ: Omega
  • Công suất liên tục (KVA): 15
  • Đầu phát: OM-15
  • Hệ số công suất: 0.8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 1500
  • Số pha: 3 pha - 4 dây
  • Hệ thống kích từ: Nam châm vĩnh cửu, hệ thống AVR
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Trọng lượng (kg): 545
  • Kích thước (mm): 1750x700x1000
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Xuất xứ: Việt Nam
 • Máy phát điện Omega GD37

  Máy phát điện Omega GD37

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Levis Manufacturer
  • Động cơ: Omega
  • Công suất liên tục (KVA): 37
  • Đầu phát: OM-37
  • Hệ số công suất: 0.8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 1500
  • Số pha: 3 pha - 4 dây
  • Hệ thống kích từ: Nam châm vĩnh cửu, hệ thống AVR
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Trọng lượng (kg): 755
  • Kích thước (mm): 2100x900x1300
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Xuất xứ: Việt Nam
 • Máy phát điện Omega OMP13

  Máy phát điện Omega OMP13

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Levis Manufacturer
  • Động cơ: Perkins
  • Công suất liên tục (KVA): 13
  • Đầu phát: ECO3-2LN/4
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 1500
  • Số pha: 3 pha - 4 dây
  • Hệ thống kích từ: Nam châm vĩnh cửu, hệ thống AVR
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Trọng lượng (kg): 475
  • Kích thước (mm): 1650x700x950
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Xuất xứ: Việt Nam
 • Máy phát điện Omega OMP15

  Máy phát điện Omega OMP15

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Levis Manufacturer
  • Động cơ: Perkins
  • Công suất liên tục (KVA): 15
  • Đầu phát: ECO3-3LN/4
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 1500
  • Số pha: 3 pha - 4 dây
  • Hệ thống kích từ: Nam châm vĩnh cửu, hệ thống AVR
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Trọng lượng (kg): 545
  • Kích thước (mm): 1750x700x1000
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Xuất xứ: Việt Nam
 • Máy phát điện Omega OMP 20

  Máy phát điện Omega OMP 20

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Omega
  • Động cơ: Perkins
  • Công suất liên tục (KVA): 20
  • Đầu phát: Omega
  • Hệ số công suất: 0.9
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Trọng lượng (kg): 460
  • Kích thước (mm): 1320x552x1179
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Xuất xứ: Đang cập nhật
 • Máy phát điện Omega OMP 100

  Máy phát điện Omega OMP 100

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Omega
  • Động cơ: Perkins
  • Công suất liên tục (KVA): 100
  • Đầu phát: Omega
  • Hệ số công suất: 0.9
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Trọng lượng (kg): 1450
  • Kích thước (mm): 2850x1250x1600
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Xuất xứ: Đang cập nhật
 • Máy phát điện Omega OMP 1800

  Máy phát điện Omega OMP 1800

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Omega
  • Động cơ: Perkins
  • Công suất liên tục (KVA): 1800
  • Đầu phát: Omega
  • Hệ số công suất: 0.9
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Trọng lượng (kg): 15500
  • Kích thước (mm): 5725x2300x3020
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Xuất xứ: Đang cập nhật

Hiển thị từ đến trên bản ghi - Trang số trên trang