So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 •  
 • CSKH: 0984.190.074
 • |
 •  
 • HOTLINE: 04.62605705
 • |
 • 0978.543.143
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Tìm kiếm sản phẩm
Máy phát điện PRAMAC
 • Máy phát điện PRAMAC E6500

  Máy phát điện PRAMAC E6500

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Yanmar
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 800 x575 x570
  • Trọng lượng (kg): 94
 • Máy phát điện PRAMAC ES 8000

  Máy phát điện PRAMAC ES 8000

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Honda
  • Đầu phát: GX390
  • Công suất liên tục (KVA): 7.2
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Điện áp: 240V
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Biogas
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 729 x500 x536
  • Trọng lượng (kg): 81
 • Máy phát điện PRAMAC P4500i Inverter

  Máy phát điện PRAMAC P4500i Inverter

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Robin
  • Công suất liên tục (KVA): 4.3
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 230V
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Biogas
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 580x527x618
  • Trọng lượng (kg): 74
 • Máy phát điện PRAMAC S3200

  Máy phát điện PRAMAC S3200

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Honda
  • Đầu phát: GX200
  • Công suất liên tục (KVA): 3.2
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Biogas
  • Kích thước (mm): 623 x409 x500
  • Trọng lượng (kg): 41
 • Máy phát điện PRAMAC E6000

  Máy phát điện PRAMAC E6000

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Yanmar
  • Công suất liên tục (KVA): 4.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 800 x575 x570
  • Trọng lượng (kg): 96
 • Máy phát điện PRAMAC E5000

  Máy phát điện PRAMAC E5000

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Honda
  • Công suất liên tục (KVA): 4
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Biogas
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 715 x540 x490
  • Trọng lượng (kg): 74
 • Máy phát điện PRAMAC E8000 Export

  Máy phát điện PRAMAC E8000 Export

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Honda
  • Đầu phát: GX200
  • Công suất liên tục (KVA): 8
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 240V
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Biogas
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 750 x578 x531
  • Trọng lượng (kg): 73
  • Xuất xứ: Ý
 • Máy phát điện PRAMAC P3000i Inverter

  Máy phát điện PRAMAC P3000i Inverter

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Robin
  • Đầu phát: GX200
  • Công suất liên tục (KVA): 2.8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3600
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 230V
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Biogas
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 537 x482 x583
  • Trọng lượng (kg): 54
 • Máy phát điện PRAMAC ES 4000 Export

  Máy phát điện PRAMAC ES 4000 Export

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Honda
  • Đầu phát: GX200
  • Công suất liên tục (KVA): 3.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 230V
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Biogas
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 663 x435 x500
  • Trọng lượng (kg): 54
 • Máy phát điện PRAMAC S12000

  Máy phát điện PRAMAC S12000

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Honda
  • Đầu phát: GX620
  • Công suất liên tục (KVA): 11.1
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 3 Pha
  • Điện áp: 230/400V
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Biogas
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 960x641x667
  • Trọng lượng (kg): 165
 • Máy phát điện PRAMAC P9000

  Máy phát điện PRAMAC P9000

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Công suất liên tục (KVA): 9
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 115/230V
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Biogas
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 930 x555 x800
  • Trọng lượng (kg): 182
 • Máy phát điện PRAMAC P6000s

  Máy phát điện PRAMAC P6000s

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Yanmar
  • Công suất liên tục (KVA): 5.9
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 230/115V
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 970 x580 x927
  • Trọng lượng (kg): 205
 • Máy phát điện PRAMAC P6000

  Máy phát điện PRAMAC P6000

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Yanmar
  • Đầu phát: L100AE
  • Công suất liên tục (KVA): 5.3
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 230V
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 930 x555 x800
  • Trọng lượng (kg): 143
 • Máy phát điện PRAMAC S4500

  Máy phát điện PRAMAC S4500

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Yanmar
  • Đầu phát: GX200
  • Công suất liên tục (KVA): 3.6
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 230V
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 0
  • Trọng lượng (kg): 81
 • Máy phát điện PRAMAC BL3000

  Máy phát điện PRAMAC BL3000

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Lifter
  • Công suất liên tục (KVA): 2.4
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 pha - 2 dây
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 450 X 580 X 500
  • Xuất xứ: Ý
 • Máy phát điện PRAMAC S6000

  Máy phát điện PRAMAC S6000

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Yanmar
  • Đầu phát: L100AE
  • Công suất liên tục (KVA): 5.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 3 Pha
  • Điện áp: 230/400V
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Kích thước (mm): 830x490x570
  • Trọng lượng (kg): 108
 • Máy phát điện Pramac ES 3000

  Máy phát điện Pramac ES 3000

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Công suất liên tục (KVA): 5.5
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 3 Pha
  • Dung tích xilanh: 11
  • Hệ số công suất: 1
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 729 x500 x536
  • Trọng lượng (kg): 41
 • Máy phát điện PRAMAC PWV7000

  Máy phát điện PRAMAC PWV7000

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Đang cập nhật
  • Công suất liên tục (KVA): 6.7
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 pha - 2 dây
  • Điện áp: 220/230V
  • Hệ số công suất: 0.9
  • Hệ thống kích từ: Tự động
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Điện thế đơn(50Hz): 230V
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 710 x 570 x 550
  • Trọng lượng (kg): 82
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện Pramac PWV 6200

  Máy phát điện Pramac PWV 6200

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Đang cập nhật
  • Đầu phát: Power mate
  • Công suất liên tục (KVA): 6.1
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 pha - 2 dây
  • Điện áp: 220/230V
  • Hệ số công suất: 0.9
  • Hệ thống kích từ: tự động
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Điện thế đơn(50Hz): 230V
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 710 x 570 x 550
  • Trọng lượng (kg): 80
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện PRAMAC ES 5000

  Máy phát điện PRAMAC ES 5000

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Honda
  • Đầu phát: GX200
  • Công suất liên tục (KVA): 5
  • Tần số(Hz): 60Hz
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Điện áp: 240V
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Biogas
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 729 x500 x536
  • Trọng lượng (kg): 61
 • Máy phát điện PRAMAC P2000i Inverter

  Máy phát điện PRAMAC P2000i Inverter

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Robin
  • Đầu phát: GX200
  • Công suất liên tục (KVA): 1.6
  • Tốc độ(vòng/phút): 4200
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 230V
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Biogas
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 490 x295 x445
  • Trọng lượng (kg): 21
 • Máy phát điện PRAMAC -1KVA

  Máy phát điện PRAMAC -1KVA

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Blizzer
  • Công suất liên tục (KVA): 1
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 Pha
  • Dung tích xilanh: 63 CC
  • Hệ số công suất: 0.9
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 380 X 310 X 370
  • Trọng lượng (kg): 21
  • Xuất xứ: Ý
 • Máy phát điện PRAMAC E 8000

  Máy phát điện PRAMAC E 8000

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Honda
  • Đầu phát: MECC
  • Công suất liên tục (KVA): 7.15
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 729 x 500 x 536
  • Trọng lượng (kg): 72
 • Máy phát điện PRAMAC P12000

  Máy phát điện PRAMAC P12000

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Honda
  • Công suất liên tục (KVA): 11
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 Pha
  • Dung tích xilanh: 614
  • Hệ thống kích từ: tự động
  • Hệ thống truyền động: Trực tiếp
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 930 x 555 x 800 mm
  • Trọng lượng (kg): 166
 • Máy phát điện PRAMAC E8000

  Máy phát điện PRAMAC E8000

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Honda
  • Đầu phát: GX200
  • Công suất liên tục (KVA): 6.4
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 220V
  • Hệ số công suất: 0.9
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Biogas
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 750 x578 x531
  • Trọng lượng (kg): 72
  • Xuất xứ: Ý
 • Máy phát điện PRAMAC 550KVA

  Máy phát điện PRAMAC 550KVA

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Deutz
  • Công suất liên tục (KVA): 550
  • Đầu phát: STAMFORD (ANH)
  • Dung tích xilanh: 15900cc
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 1500
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Kích thước (mm): 3300 X 1800 X 2135 mm
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Xuất xứ: Ý
 • Máy phát điện PRAMAC GBW22Y

  Máy phát điện PRAMAC GBW22Y

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Yanmar
  • Công suất liên tục (KVA): 22
  • Đầu phát: LINZ
  • Dung tích xilanh: 2190 cc
  • Hệ số công suất: 0.8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 1500
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống kích từ: Tự kích từ không chổi than
  • Hệ thống truyền động: Đồng trục
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
 • Máy phát điện PRAMAC X3000

  Máy phát điện PRAMAC X3000

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Honda
  • Công suất liên tục (KVA): 2.29
  • Đầu phát: Mecc Alte Ý
  • Hệ số công suất: 0.8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 3000
  • Số pha: 1 Pha
  • Điện áp: 230V
  • Hệ thống kích từ: không chổi than
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Trọng lượng (kg): 23
  • Kích thước (mm): 680 x 550 x 660
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 1.3
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Xuất xứ: Ý
 • Máy phát điện PRAMAC 110KVA

  Máy phát điện PRAMAC 110KVA

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Pramac
  • Động cơ: Deutz
  • Công suất liên tục (KVA): 100
  • Đầu phát: STAMFORD
  • Hệ số công suất: 0,8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Tốc độ(vòng/phút): 1500
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống kích từ: Không chuổi than, tự kích từ
  • Hệ thống truyền động: Đồng trục
  • Trọng lượng (kg): 1404.16
  • Kích thước (mm): 3000 x 1150 x 1680 (mm)
  • Nhiên liệu: Diesel
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Xuất xứ: Đang cập nhật

Hiển thị từ đến trên bản ghi - Trang số trên trang