So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 •  
 • CSKH: 0984.190.074
 • |
 •  
 • HOTLINE: 04.62605705
 • |
 • 0978.543.143
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Tìm kiếm sản phẩm
Máy phát điện Qianlong
 • Máy phát điện Qianlong 1200

  Máy phát điện Qianlong 1200

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
 • Máy phát điện QIANLONG QLM2500

  Máy phát điện QIANLONG QLM2500

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 1.7
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 610×445×470
  • Trọng lượng (kg): 75
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG QLR6500

  Máy phát điện QIANLONG QLR6500

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 4.7
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 695×535×570
  • Trọng lượng (kg): 81.5
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện Qianlong 5000D

  Máy phát điện Qianlong 5000D

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Tần số(Hz): 50Hz / 60Hz
  • Hệ thống truyền động: Đang cập nhật
  • Nhiên liệu: Xăng
  • Xuất xứ: Việt Nam
 • Máy phát điện QIANLONG QLR 2500

  Máy phát điện QIANLONG QLR 2500

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 1.9
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 610×445×470
  • Trọng lượng (kg): 25
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG QLR3600

  Máy phát điện QIANLONG QLR3600

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 2.6
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 610×445×470
  • Trọng lượng (kg): 64.5
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG QLR7500

  Máy phát điện QIANLONG QLR7500

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 5.8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 695×535×570
  • Trọng lượng (kg): 82
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG QLR7500SE

  Máy phát điện QIANLONG QLR7500SE

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 5.8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 695×535×570
  • Trọng lượng (kg): 85
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG QL3000

  Máy phát điện QIANLONG QL3000

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 2.29
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 610×445×470
  • Trọng lượng (kg): 48
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG QLR3000

  Máy phát điện QIANLONG QLR3000

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 2.29
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 610×445×470
  • Trọng lượng (kg): 48
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG QL7500S

  Máy phát điện QIANLONG QL7500S

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 5.8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 695×535×570
  • Trọng lượng (kg): 82.5
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG QL3600

  Máy phát điện QIANLONG QL3600

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 2.6
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 610×445×470
  • Trọng lượng (kg): 64.5
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG QL6500E

  Máy phát điện QIANLONG QL6500E

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 4.7
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 695×535×570
  • Trọng lượng (kg): 84.5
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG QL6500S

  Máy phát điện QIANLONG QL6500S

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 4.7
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 695×535×570
  • Trọng lượng (kg): 82
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG QL6500SE

  Máy phát điện QIANLONG QL6500SE

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 4.7
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 695×535×570
  • Trọng lượng (kg): 87
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG QL7500E

  Máy phát điện QIANLONG QL7500E

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 5.8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 695×535×570
  • Trọng lượng (kg): 84.5
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG QL7500SE

  Máy phát điện QIANLONG QL7500SE

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 5.8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 695×535×570
  • Trọng lượng (kg): 85
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG SH7500

  Máy phát điện QIANLONG SH7500

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 5.8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 695×535×570
  • Trọng lượng (kg): 82
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG QL2500

  Máy phát điện QIANLONG QL2500

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 1.8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 610×445×470
  • Trọng lượng (kg): 25
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG QLR1200

  Máy phát điện QIANLONG QLR1200

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 0.85
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 495×375×420
  • Trọng lượng (kg): 25
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG SH3000

  Máy phát điện QIANLONG SH3000

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 2.29
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 610×445×470
  • Trọng lượng (kg): 48
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG QL3600-1

  Máy phát điện QIANLONG QL3600-1

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 2.8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 610×445×470
  • Trọng lượng (kg): 62.5
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG QLR3000-1

  Máy phát điện QIANLONG QLR3000-1

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 2.29
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 610×445×470
  • Trọng lượng (kg): 48
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG QLR6500-1

  Máy phát điện QIANLONG QLR6500-1

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 4.7
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 695×535×570
  • Trọng lượng (kg): 81.5
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG QL6500SE-1

  Máy phát điện QIANLONG QL6500SE-1

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 4.7
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 695×535×570
  • Trọng lượng (kg): 87
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG QL7500SE-1

  Máy phát điện QIANLONG QL7500SE-1

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 5.8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 695×535×570
  • Trọng lượng (kg): 85
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG QL7500S-1

  Máy phát điện QIANLONG QL7500S-1

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 5.8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 695×535×570
  • Trọng lượng (kg): 82.5
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG SH6500SE

  Máy phát điện QIANLONG SH6500SE

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 4.7
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 695×535×570
  • Trọng lượng (kg): 87
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG QL6500E-1

  Máy phát điện QIANLONG QL6500E-1

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 4.7
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 695×535×570
  • Trọng lượng (kg): 84.5
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG SH7500E

  Máy phát điện QIANLONG SH7500E

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 5.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 695×535×570
  • Trọng lượng (kg): 84.5
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG SH7500-1

  Máy phát điện QIANLONG SH7500-1

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 5.5
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 695×535×570
  • Trọng lượng (kg): 82
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG QL6500S-1

  Máy phát điện QIANLONG QL6500S-1

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 10.6
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay,
  • Kích thước (mm): 695×535×570
  • Trọng lượng (kg): 82
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG QLR7500SE-1

  Máy phát điện QIANLONG QLR7500SE-1

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 5.8
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 3 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 695×535×570
  • Trọng lượng (kg): 85
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG SH3600-1

  Máy phát điện QIANLONG SH3600-1

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 2.29
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 610×445×470
  • Trọng lượng (kg): 48
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Máy phát điện QIANLONG QLR3600-1

  Máy phát điện QIANLONG QLR3600-1

  Liên hệ

  • Hãng sản xuất: Qianlong
  • Công suất liên tục (KVA): 2.6
  • Tần số(Hz): 50HZ
  • Số pha: 1 Pha
  • Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR
  • Nhiên liệu: Gasoline
  • Hệ thống khởi động: Bằng tay, Đề nổ bằng điện,
  • Kích thước (mm): 610×445×470
  • Trọng lượng (kg): 64.5
  • Xuất xứ: Trung Quốc

Hiển thị từ đến trên bản ghi - Trang số trên trang