So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 •  
 • CSKH: 0984.190.074
 • |
 •  
 • HOTLINE: 04.62605705
 • |
 • 0978.543.143
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
PHỤ TÙNG ĐẦU XỊT

PHỤ TÙNG ĐẦU XỊT

 • Mã QR
 • Tình trạng
 • Chọn số lượng
 • Giá sản phẩm
 • 0
Thêm vào giỏ hàng


STT PHU TUNG DAU XIT ĐVT GIA
1 Bầu nén 1/2HP Cái 96,600
2 Bầu nén 1HP Cái 103,500
3 Bầu nén 2HP Cái 133,400
4 Bầu nén 5HP Cái 368,000
5 Bầu nén 7HP Cái 598,000
6 Bầu nén bằng đồng TS-28 Cái 322,000
7 Bầu nén CS-26 Cái 322,000
8 Bầu nén TS-36 Cái 404,800
9 Bịch phụ tùng đầu xịt 1/2hp Bich 80,500
10 Bịch phụ tùng đầu xịt 1 hp Bich 85,100
11 Bịch phụ tùng đầu xịt 2hp Bich 85,100
12 Bịch phụ tùng 5hp Bich 115,000
13 Bịch phụ tùng 7hp Bich 115,000
14 Bộ phận chỉnh áp lực KTĐ 1/2HP Bộ 73,600
15 Bộ phận chỉnh áp lực KTĐ 1 & 2HP Bộ 82,800
16 Tay cầm bộ phận chỉnh áp lực 1&2 Hp Bộ 46,000
17 Bộ phận chỉnh áp lực THN-22 Bộ 184,000
18 Bộ chỉnh áp lực 5HP Bộ 230,000
19 Bộ chỉnh áp lực 7HP Bộ 253,000
20 Bộ chỉnh áp lực CS-26 Bộ 184,000
21 Bo couplings day 8.5mm Thau (duc+cai + chen thau) Bo 26,450
22 Bo couplings day 8.5mm Innox (duc+cai + chen innox) Bo 24,150
23 Bo couplings dây hút xả bình xịt (duc+cai+xoay+chen) Bộ 41,400
24 Dau noi day 8.5mm (duc + cai) bo 20,700
25 Đầu nối dây 6.5 (duc +cai) bo 20,700
26 Đầu nối dây xả bình xịt (duc+cai+xoay) Bộ 34,500
27 Chén 6.5 thau Cái 3,450
28 Chén 6.5 inox Cái 2,300
29 Chén 7.5 thau Cái 3,450
30 Chén 7.5 inox Cái 2,300
31 Chén 8.5 thau Cái 3,450
32 Chén 8.5 inox Cái 2,300
33 Bộ dây hút xả 1HP Bộ 188,600
  Bộ dây hút xả đặc biệt đỏ trong-gân 1HP Bộ 257,600
34 Dây hút 1HP Sợi 108,100
  Dây hút đặc biệt đỏ trong-gân 1HP Sợi 154,100
35 Dây xả 1&2hp Sợi 80,500
  Dây xả đặc biệt do trong-gân 1 &2 HP Sợi 103,500
36 Bộ dây hút xả 2HP Bộ 207,000
37 Dây hút 2HP Sợi 126,500
38 Bộ dây hút xả 5HP Bộ 391,000
39 Dây hút 5HP Sợi 276,000
40 Dây xả 5HP Sợi 115,000
41 Bộ dây hút xả 7HP Bộ 460,000
42 Dây hút 7HP Sợi 345,000
43 Dây xả 7HP Sợi 115,000
44 Béc nhựa đỏ không có khớp nối Cái 16,100
45 Béc rửa xe đồng Cái 27,600
46 Béc rửa xe innox Cái 27,600
47 Cần thẳng 40cm Cái 57,500
48 Cần thẳng 50cm Cái 73,600
49 Cần thẳng 60cm Cái 73,600
50 Cần thẳng 90cm Cái 103,500
51 Cần thẳng 90cm (không tay cầm, không béc nhựa) Cái 80,500
52 Cần thẳng 120cm Cái 126,500
53 Cần thẳng nhôm 120cm  Cái 119,600
54 Cần thẳng 150cm Cái 156,400
55 Cần thẳng nhôm 150cm  Cái 128,800
56 Cần thẳng nhôm 180cm  Cái 151,800
57 Cần thẳng nhôm 200cm  Cái 161,000
58 Cần thẳng nhôm 250cm Cái 172,500
59 Cần thẳng nhôm 300cm Cái 188,600
60 Cần cong 90cm Cái 110,400
61 Cần cong 120cm Cái 138,000
62 Cần cong 150cm Cái 165,600
63 Cần xoay 90cm Cái 163,300
64 Cần xoay 120cm Cái 188,600
65 Cần xoay 150cm Cái 213,900
66 Chặn dầu bằng đồng 1HP Cái 23,000
67 Chặn dầu bằng đồng 2HP Cái 29,900
68 Chặn dầu bằng đồng 5Hp Cái 32,200
69 Chặn dầu bằng đồng 7Hp Cái 41,400
70 Chân sắt si 1/2 HP có tăng Cái 0
71 Chân Sắt Xi 1HP  dày vàng Cái 184,000
72 Chân Sắt Xi 1HP mỏng vàng Cái 161,000
73 Chân Sắt Xi 1HP dày đen Cái 184,000
74 Chân Sắt Xi 1HP mỏng đen Cái 161,000
75 Chân sắt xi 1HP đặc biệt Cái 287,500
76 Chân sắt xi 2HP dày vàng Cái 253,000
77 Chân Sắt Xi 2HP dày đen Cái 253,000
78 Chân Sắt Xi 2HP mỏng vàng Cái 188,600
79 Chân Sắt Xi 2HP mỏng đen Cái 188,600
80 Chân Sắt Xi 2HP đặc biệt vàng Cái 310,500
81 Chân Sắt Xi đặc biệt có bánh xe Cái 552,000
82 Cốtdzênh 1/2HP Cái 87,400
83 Cốtdzênh 1HP Cái 105,800
84 Cốtdzênh 2HP Cái 151,800
85 Cốtdzênh 5HP Cái 391,000
86 Cốtdzênh 7HP Cái 575,000
87 Cốt dzênh TS-28 Cái 230,000
88 Đầu xoay (đầu trở)-đồng Cái 46,000
89 Đầu xoay (đầu trở)-hợp kim Cái 46,000
90 Đầu xoay (đầu trở)-inox Cái 46,000
91 Đồng hồ khô 1HP Cái 73,600
92 Đồng hồ khô 2HP Cái 115,000
93 Đồng hồ không tự động 1HP &2 (tròn) Cái 59,800
94 Đồng hồ tự động (dài) Cái 55,200
95 Đuôi máy + ron TS-28 Bộ 138,000
96 Thân máy TS-28 Cái 828,000
97 Đuôi máy 5HP Cái 460,000
98 Vỏ thân máy 5HP Cái 920,000
99 Đuôi máy 7HP Cái 575,000
100 Vỏ thân máy 7HP Cái 1,265,000
101 Đuôi máy KA-36G Cái 138,000
102 Thân máy  KA-36G Cái 782,000
103 Đuôi máy CS-26 Cái 138,000
104 Thân máy CS-26 Cái 897,000
105 Đuôi máy 1hp màu đỏ Cái 92,000
106 Thân máy 1hp màu đỏ Cái 345,000
107 Đúpbê 1/2HP Cái 11,500
108 Đúpbê 1HP Cái 16,100
109 Đúpbê 2HP Cái 20,700
110 Đúpbê 5HP Cái 64,400
111 Đúpbê 7HP Cái 87,400
  Khung quay dây Cái 506,000
112 Lọc rác 1&2 HP (luôn nút đen) Cái 27,600
113 Lọc rác 5HP (luôn nút đen) Cái 138,000
114 Lọc rác 7HP (luôn nút đen) Cái 195,500
115 Nắp báo nhớt 1HP Cái 8,050
116 Nắp nhớt 1HP Cái 6,900
117 Nút đỏ không tự động 1/2HP Cái 13,800
118 Nút đỏ không tự động 1&2HP Cái 16,100
119 Nút đỏ không tự động 5& 7HP Cái 27,600
120 Nút đỏ tự động 1/2HP Cái 27,600
121 Nút đỏ tự động 1&2HP Cái 34,500
122 Nút mỡ 1HP đồng Cái 20,700
123 Nút mỡ 1HP mạ Cái 13,800
124 Nút mỡ 2HP đồng Cái 27,600
125 Nút mỡ 2HP mạ Cái 18,400
126 Nút mỡ 5HP mạ Cái 46,000
127 Nút mỡ 7HP mạ Cái 50,600
128 Phốt 1/2HP Bộ 18,400
129 Phốt 1HP Bộ 23,000
130 Phốt 1HP (VN) Bộ 16,100
131 Phốt 2HP Bộ 29,900
132 Phốt 2HP (VN) Bộ 23,000
133 Phốt 5HP Bộ 69,000
134 Phốt 7HP Bộ 92,000
135 Phốt piston 1/2HP Cái 11,500
136 Phốt piston 1HP Cái 13,800
137 Phốt piston 2HP Cái 16,100
138 Phốt piston 5HP Cái 27,600
139 Phốt piston 7HP Cái 34,500
140 Phốt cotzenh 1/2HP Cái 11,500
141 Phốt cotzenh 1HP Cái 13,800
142 Phốt cotzenh 2HP Cái 16,100
143 Phốt cotzenh 5HP Cái 27,600
144 Phốt cotzenh 7HP Cái 34,500
145 Phốt chặn dầu 2HP Cái 18,400
146 Piston 1/2HP Cái 29,900
147 Piston 1HP Cái 34,500
148 Piston 2HP (134) Cái 62,100
149 Piston 5HP Cái 195,500
150 Piston 7HP Cái 310,500
151 Piston CS-26 Cái 46,000
152 Bộ đầu piston 5HP Cái 621,000
153 Bộ đầu piston 7HP Cái 874,000
154 Puli 1/2HP Cái 96,600
155 Puli 1HP Cái 105,800
156 Puli 2HP (210mm) Cái 138,000
157 Puli 2HP (230mm) Cái 138,000
158 Puli 5HP Cái 299,000
159 Puli 7HP Cái 460,000
160 Ren bằng đồng 1/2HP Cái 29,900
161 Ren bằng đồng 1HP Cái 29,900
162 Ren bằng đồng 2HP Cái 36,800
163 Ren bằng đồng 5Hp Cái 69,000
164 Ren bằng đồng 7Hp Cái 80,500
165 Ren dây xả 5hp Cái 23,000
166 Súng xịt loa đỏ Cái 188,600
167 Súng xịt ngắn (chính là súng xịt máy xịt rửa) Cái 299,000
168 Tayzênh 1/2HP Cái 18,400
169 Tayzênh 1HP Cái 18,400
170 Tayzênh 1HP (THN) Cái 46,000
171 Tayzênh 2HP Cái 32,200
172 Tayzênh 2HP (THN) Cái 50,600
173 Tayzênh 5HP Cái 73,600
174 Tayzênh 7HP Cái 126,500
175 Tayzênh CS-26 Cái 46,000
176 Tayzênh TS-28 Cái 46,000
177 Van bi 2 đầu (1 rang trong 1 rang ngoai) Cái 23,000
178 Van bi 2 đầu ngoài Cái 27,600
179 Van bi 3 đầu Cái 34,500
 
Hướng dẫn mua hàng
Quý khách có thể đặt hàng theo một trong các cách sau: 
 1. Đặt hàng trực tiếp: thông qua chức năng Bán hàng online trên website.
 2. Đặt hàng thông qua  Vchat: Quý khách có thể đặt hàng trực tiếp thông qua nick chat vchat trên website. Quý khách hãy để lại thông tin liên hệ! Nhân viên kinh doanh sẽ liên hệ với Quý khách ngay khi có thể và chuyển hàng đến cho Quý khách
 3. Điện thoại trực tiếp: Mr Vịnh 0978543143-0984190074.
 4. Mua hàng trực tiếp: Quý khách hàng có thể đến địa chỉ sau để mua hàng trực tiếp - Mở cửa từ 8h đến 17h' tất cả các ngày trong tuần: Showroom Tại số 2 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà nội.
 5. Giao hàng nhanh chóng và đảm bảo
 6. Trong các quận nội thành Thành phố Hà Nội: Đối với quý khách trong các quận nội thành Thành phố Hà Nội khi mua hàng xin vui lòng liên hệ đặt hàng , chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nơi không tính chi phí vận chuyển trong nội thành đối với đơn hàng ≥ 800.000 VNĐ 
 7. Các tỉnh thành khác Đối với các địa chỉ ngoài địa phận Thành phố Hà Nội. Hàng hóa được gởi thông qua “xe” do khách hàng chỉ định, công ty có chế độ hỗ trợ chi phí vận chuyển cho khách hàng ở các tỉnh xa (vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết). Thời gian quý khách nhận được hàng trong khoảng từ 1 đến 3 ngày khi chúng tôi nhận được đơn hàng  của Quý khách hàng.
Hình thức thanh toán: Sau khi mua hàng, trong quá trình thực hiện thanh toán, quý khách có thể thanh toán bằng những cách sau:
1.      Thanh toán trực tiếp với nhân viên giao hàng đối với khách hàng trong nội thành Thành phố Hà Nội 
2.      Nhân viên của công ty sẽ thu tiền tại xe khách chỉ định
3.      Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng (vui lòng thông báo sau khi chuyển tiền thành công)
 Chuyển tiền theo tài khoản cá nhân: Lâm Văn Vịnh, STK 1504205123451 Agribank Đống Đa - Hà Nội
Chuyển tiền theo tài khoản công ty  : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại 330 Việt Nam
Số tài Khoản                                  : 102010002320023 Viettinbank Quang Trung 

 
Tags: